Behandlingsklinik för sockerberoende och matberoende

Välkommen till ett kvalitetssäkrat företag med bred kompetens & lång erfarenhet

Vi arbetar främst med sockerberoende och matberoende. Kicki Käller, certifierad av Bitten Jonsson är sockerberoendepecialist. Kicki har tidigare undervisat sockerberoendeterapeuter på Bittens Addiction och har i samarbete med henne också haft intensivkurser de senaste åren med mycket goda resultat, många är de klienter som idag lever i stabil tillfrisknad efter att ha gått i behandling hos Kicki.
Vi arbetar även med svår tarm och värkproblematik. Ingela Jönsson är specialiserad på dessa områden. Kliniken är en heltidsbemannad klinik med verksamhet både på plats och online.
Våra workshops och kurser är alltid små och trygga. Vi värnar om den enskilda individen och ser till att alla får utrymme och enskild support. Baskunskap är värdefull kunskap men det är på individnivå vi läker bäst - att ge alla samma behandling och råd vore som att rekommendera alla att köpa skor i storlek 35 oavsett hur fötterna ser ut. Vi uppdaterar kontinuerligt vårt kursmaterial med ny kunskap som vi får på kontinuerliga vidareutbildningar inom holistisk hälsa.

Sockerberoendespecialisten Behöver du stöd? Gå med i vår slutna FB grupp.
Vem betalar Hur kan jag få bidrag eller hjälp till min behandling?