Behandlingsklinik för sockerberoende och matberoende

Vi arbetar främst med sockerberoende och matberoende. Kicki Käller, certifierad av Bitten Jonsson är sockerberoendepecialist. Kicki har tidigare undervisat sockerberoendeterapeuter på Bittens Addiction och har i samarbete med henne också haft intensivkurser de senaste åren med mycket goda resultat, många är de klienter som idag lever i stabil tillfrisknad efter att ha gått i behandling hos Kicki.
Vi arbetar även med svår tarm och värkproblematik. Ingela Jönsson är specialiserad på dessa områden. Kliniken är en heltidsbemannad klinik med verksamhet både på plats och online.
Våra workshops och kurser är alltid små och trygga. Vi värnar om den enskilda individen och ser till att alla får utrymme och enskild support. Baskunskap är värdefull kunskap men det är på individnivå vi läker bäst - att ge alla samma behandling och råd vore som att rekommendera alla att köpa skor i storlek 35 oavsett hur fötterna ser ut. Vi uppdaterar kontinuerligt vårt kursmaterial med ny kunskap som vi får på kontinuerliga vidareutbildningar inom holistisk hälsa.

Vässa verktygen 28 maj

Terapeutledd workshop för sockerberoende


 

Akuthjälp - Återfallshjälpen

Vi hjälper dig upp på banan igen vid återfall

Ramavtal Skåne Halland Kronoberg

Gratis onlinestöd:

Räntefri delbetalning

Sockerdetox JULI 2018

Matplan, uppstart på biokemisk reparation, hälsotester och fortsatt stöd ingår!

Matplan, avancerad

Matplan som tar hänsyn till fler faktorer än standard matplanen.