Alpha Plus

Alpha Plus

När vi arbetar med Hårmineralanalyser ordinerar vi alltid Alpha Plus kosttillskott för att korrigera obalanserna. Alpha Plus har utvecklat specialtillskott för att balansera obalanser i samarbete med det världsledande laboratorie- och näringskonsultföretaget Trace Elements som också är det laboratorie som utför analyserna. Det är viktigt att följa sin ordination eftersom varje mineral, vitamin och spårämne samarbetar och är synergister till varandra. Samspelet mellan dessa näringsämnen bygger på mångårig forskning och erfarenhet. En normal balansering tar ca 3 månader. Därefter går man oftast ner på en underhållsdos med tillskotten. Efter ca 6 månader kan man göra en ny analys för att se hur bilden har förändrats.