Livsguiden del 1 - Feb 2019

2-3 feb 2019 - Personlighetsutveckling med enneagrammet.

  • Artnr: 344
  • Vikt, kg: 0
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Enneagrammet är en validerad psykologisk modell som beskriver nio olika grundläggande livsstrategier som människan har. Med livsstrategi menas ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Grundstrategin beskriver naturliga styrkor och utmaningar. Vi känner delvis igen oss i alla de olika strategierna men en av dem har vi dock anammat helt – den som blivit vår överanvända strategi sedan barndomen, eftersom vi då trodde att den fungerade bäst för att vi skulle få kärlek och omsorg. I vuxen ålder begränsar däremot vår grundläggande strategi livet så vi går miste om mycket annat då den gör så att vi inte ser alla valmöjligheter. Med kunskap om den egna grundstrategin kan vi lättare förstå våra reaktionsmönster i olika situationer. Enneagrammet beskriver både vad som driver oss och vad vi inte tillåter oss. Våra mönster förändras beroende på om vi är i balans, obalans stressade mm och enneagrammet visar tydligt hur detta sker. Med den insikten blir det lättare att se vad man behöver i olika livsskeden för att få bättre livskvalitet. Resultat blir oftast att man förstår sig själv och andra bättre och tycker bättre om sig själv och kan öppna sig för att släppa in mer livskvalitet, Med medvetenheten som enneagrammet ger kan man lättare sluta med sjlvsabotage och i stället stärka sin självkänsla och sitt självförtroende och kommunicera bättre utan att det går ut över andra. För dig som är sockerberoende är enneagrammet ett mycket kraftfullt och konkret verktyg för att förstå vad som sätter igång varningssignaler, vad som kan bli risksituationer och vilka känslor och tankar du lättast äter på. Med enneagrammets insikter blir det lättare att undvika återfall.

Kursen ger grundläggande kunskap om enneagrammet med koppling till beroendet. 
Du får hjälp att hitta din egen strategi och du får med dig många insikter om dina mönster med dess styrkor och svagheter vilket kommer att hjälpa dig i ditt fortsatta tillfrisknande. 

Föredrag varvas med övningar och diskussioner.

Denna behandlingskurs är unik då vi är ensamma i Sverige med att erbjuda Enneagrammet med just denna inriktning.

Var?
Arteget AB, Lundavägen 33 (Sockerbitstorget), 232 34 ARLÖV

Läs mer här om hur du hittar till oss och var du kan bo om du är tillresande.

Se även