Livsguiden del 1 - Feb 2020

8 Feb - 9 Feb 2019 - ännu fler friskverktyg för mat och sockerberoende

  • Artnr: 440
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Enneagrammet är en validerad psykologisk modell som beskriver nio olika grundläggande livsstrategier som människan har. Med livsstrategi menas ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Grundstrategin beskriver naturliga styrkor och utmaningar. Vi känner delvis igen oss i alla de olika strategierna men en av dem har vi dock anammat helt – den som blivit vår överanvända strategi sedan barndomen, eftersom vi då trodde att den fungerade bäst för att vi skulle få kärlek och omsorg. I vuxen ålder begränsar däremot vår grundläggande strategi livet så vi går miste om mycket annat då den gör så att vi inte ser alla valmöjligheter. Med kunskap om den egna grundstrategin kan vi lättare förstå våra reaktionsmönster i olika situationer. Enneagrammet beskriver både vad som driver oss och vad vi inte tillåter oss. Våra mönster förändras beroende på om vi är i balans, obalans stressade mm och enneagrammet visar tydligt hur detta sker. Med den insikten blir det lättare att se vad man behöver i olika livsskeden för att få bättre livskvalitet. Resultat blir oftast att man förstår sig själv och andra bättre och tycker bättre om sig själv och kan öppna sig för att släppa in mer livskvalitet, Med medvetenheten som enneagrammet ger kan man lättare sluta med sjlvsabotage och i stället stärka sin självkänsla och sitt självförtroende och kommunicera bättre utan att det går ut över andra. För dig som är sockerberoende är enneagrammet ett mycket kraftfullt och konkret verktyg för att förstå vad som sätter igång varningssignaler, vad som kan bli risksituationer och vilka känslor och tankar du lättast äter på. Med enneagrammets insikter blir det lättare att undvika återfall.

Kursen ger grundläggande kunskap om enneagrammet med koppling till beroendet. 
Du får hjälp att hitta din egen strategi och du får med dig många insikter om dina mönster med dess styrkor och svagheter vilket kommer att hjälpa dig i ditt fortsatta tillfrisknande. 

Föredrag varvas med övningar och diskussioner.

Denna behandlingskurs är unik då vi är ensamma i Sverige med att erbjuda Enneagrammet med just denna inriktning.

Tid:
Lördagen den 8 Feb - Söndagen den 9 Feb klockan  9.00-17.00

Var?
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, 211 11 Malmö
Stadsbusslinje 2 och 3 som går från Malmö Centralstation stannar precis utanför huvudentrén (Hållplats Kockum Fritid). 
Bussarna går ungefär med 10 minuters intervall. 

Det serveras ingen mat i kurslokalen men det ges gott om tid att kunna gå iväg och äta lunch, i området finns flera alternativ. För den som vill ha sällskap och kanske behöver hjälp att hitta abstinent mat går Kicki till en närbelägen salladsbar där var och en kan plocka sin egna lunch till ett rimligt pris. 
Det går också bra att ha med egen kall matlåda om man vill äta på plats, i byggnaden finns gott om utrymmen med soffor, stolar och bord för att koppla av och äta. Det finns också ett café med enklare utbud inne i byggnaden.
Ta gärna med dig vattenflaska och/eller eget kaffe/te på termos in i kurslokalen. (I övrigt tillåts ingen annan mat/dryck/fika inne i kurslokalen av hänsyn till att vissa livsmedel kan trigga andra).

Läs mer om Kockum fritid och boendealternativ i närheten här