Livsguiden - återfallsprevention i 3 delar

Ge dig själv de bästa verktygen för långsiktig tillfrisknad!
Livsguiden är en mycket viktig pusselbit i friskarbetet som alla som har gått i primärbehandling (Sockerdetox) bör gå. Kursen är uppdelad på tre tillfällen under ett kalenderår. Med programmet lär du dig att förstå och hantera känslor, stress, rädslor, konflikter mm med andra verktyg än genom att droga. Du lär känna dig själv och dina styrkor/svagheter/reaktionsmönster på ett helt nytt sätt och får fungerande konkreta verktyg att utvecklas framåt med. 
Kursen startar upp varje nytt kalenderår i februari, del ett är fristående och kan gås av alla som har gått i primärbehandling men del 2 och del 3 är uppföljningar/fördjupningar av föregående kurs/er.

Fristående fortsättningskurser