Stegarbetsgrupp för sockerberoende

Stegarbetsgrupp på Arteget

Nästan varje vecka (oftast lördag FM) är det stegarbetsgrupp i Artegets lokal i Arlöv.
Att arbeta med de 12 stegen är en viktigt del i tillfrisknandet för många. 
Artegets stegarbetsgruppgrupp är kostnadsfri och genomförs helt utan vinstsyfte från Arteget som arbetar ideellt i denna grupp. (Kostnad för eget studiematerial tillkommer dock för varje deltagare - exvis Stora boken från AA) , på varje träff kan man om man vill även köpa kaffe/te till självkostnadspris.
Platserna är begränsade till max 10 deltagare, platser tilldelas i första hand de som har gått i primärbehandling/återfallsprevention hos oss. 
Steggruppen träffas kontinuerligt och det är alltid samma personer som är med i gruppen, inga nya deltagare kan komma med i gruppen efter det att stegarbetet har påbörjats oavsett om någon har förhinder eller hoppar av - detta pga att det är viktigt att grupptryggheten förblir stabil då det ofta är mycket känslosamma diskussioner. 
Ny grupp med nya deltagare startas upp först efter att gamla gruppen arbetat klart med sista steget. Hur lång tid en grupp är aktiv beror helt och hållet på hur många veckor varje steg tar vilket kan vara individuellt. 

PÅGÅENDE GRUPP ÄR FULLBOKAD