Matintoleranstest

Kapillärprov Klicka på bilden för att se en film om hur enkelt du tar ett kapillärt blodprov.

Långvariga tarmproblem leder ofta till små sprickor i tarmen. Genom dessa sprickor kan små osmälta matpartiklar passera ut i blodet eller fritt utanför tarmen. När ett främmande föremål inkräktar reagerar immunförsvaret starkt med att kapsla in (inflammera) inkräktaren. En snabb tarmtömning kan också inträffa, likväl som huduslag, klåda, stickningar i huden och svullna andningsvägar. 
Eftersom immunförsvaret har ett eget minne kommer det att känna igen om samma inkräktare gör återbesök - nästa gång du äter/dricker/andas in det som vid ett tillfälle passerat ett tarmläckage reagerar immunförsvaret igen och attackerar.
Med tiden kan man få stora ansamlingar av osmälta proteiner i muskelfästen, leder och på njurarnas reningsfilter - på sikt leder detta till värkproblematiik och allvarliga sjukdomar. 

Genom återläka tarmen och hjälpa kroppen att rensa ut osmälta proteiner kan man ofta få immunförsvaret att "glömma det som var". Då kan man återinföra livsmedel som man tidigare haft intolerans för utan att immunförsvaret attackerar. 

Vi har valt att arbeta med EU Biotek i Norge som gör noggranna analyser på IgE, IgA och IgG. Det är främst IgA och IgG som vi testar. Om man har IgA antikroppar för något livsmedel har man i ofta problem med svullen mage, snabb tarmtömning, hudrodnat/stickningar/utslag. Den som har antikroppar på IgG har i regel större ansamlingar av inkapslade proteiner i leder/muskler/njurar och har ofta problem med stela fingrar, muskelvärk o ledvärk. 

Utan LAB analys kan det vara svårt att komma fram till vilka livsmedel man reagerar på - IgA och IgG reaktioner visar sig ofta inte alltid samma dag som man har ätit livsmedlet - reaktionen kan komma flera dagar efteråt. 

För att undvika falska negativa svar rekommenderas att inte ha använt nedanstående:

  • kemoterapi
  • Kortikosteroider (6 månader utan för injektioner och tabletter, en månad utan inhalator /salva)
  • NSAID antiinflammatoriska värkpreparat – även salva exvis Voltaren (1 månad utan)
  • Allergi medicin (minst 14 dagar utan)
  • Läkemedel som används för transplantation för att förhindra immunsystemet från att avvisa medel

Priser (Betalas av dig direkt till EU Biotek i Norge, priser är i Svenska kronor)

Kapilärprov ("stick i fingret" du tar din test själv eller kommer till vår klinik och får hjälp) 
IgA + IgG 96 vanliga livsmedel: 3.400 SKR 
IgA + IgG 96 VEGETARISKA livsmedel: 3.600 SKR 
IgA + IgG 112 vanliga livsmedel: 5.000 SKR 
IgA + IgG Tilläggstest 16 vegetariska livsmedel 1.900 SKR
IgA + IgG Luftburet: mögelsvamp, hund, katt, husdamm, gräs 2.000 kr

Serumblodprov (du får en remiss av oss och tar prov på vårdcentral eller welabs, ev. avgift för provtagning betalar du själv)
IgA + IgG + IgG  96 vanliga livsmedel: 4.300 SKR 

När analysen bokar vi en telefontid och går genom analysen ordentligt och du får möjlighet att ställa frågor. Vårt arbete, kartläggning, ordination och telefonsamtal kostar 1.500 kr ink moms vilket tillkommer utöver LAB kostnaderna ovan.

Kontakta oss på info@arteget.se så hjälper vi dig vidare och guidar dig till lämplig analys. Du kan också göra vårt gratis testformulär för att se om du ligger i riskområde för att ha läckande tarm.