Alkohol, narkotika, läkemedel, spel, medberoende?

Behöver du behandling för ett sidoutlopp i beroendet? Beroendesjukdomen är EN sjukdom men den kan ha många olika utlopp. När primärdrogen tas bort är det vanligt att sidoutlopp blir mer framträdande. Dessa behöver behandlas på samma vis som primärberoendet. Vi samarbetar med Rehabcenter STEGET i Helsingborg som bedriver professionell beroendebehandling enligt 12-stegsmodellen för alkohol, narkotika, läkemedel, spel och medberoende.
Tveka inte att kontakta dem eller oss om det finns ett behov av hjälp. 

Arteget bistår även STEGET med behandligar, föreläsningar och rådgivning gällande sockerberoende.